ΤΙΜΕΣ

Χαμηλή Περίοδος
10/05 – 14/06
&
16/09 – 31/10
Μεσαία Περίοδος
15/06 – 9/07
&
01/09 – 15/09
Υψηλή Περίοδος
10/07 – 31/08
Δωμάτιο Νο 1
2/κλινο τύπου Γ
35 € 40 € 65 €
Δωμάτιο Νο 2
2/κλινο τύπου Α
40 € 50 € 90 €
Δωμάτιο Νο 4
2/κλινο τύπου Β
35 € 40 € 65 €
Δωμάτιο Νο 5
2/κλινο τύπου Γ
30 € 40 € 60 €
Δωμάτιο Νο 6
2/κλινο τύπου Β
40 € 45 € 65 €
Δωμάτιο Νο 7
2/κλινο τύπου Β
35 € 40 € 65 €